• Page contrast

W siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w Krotoszynie zorganizowano warsztaty „Godzenie ról zawodowych i rodzinnych”, podczas których omówiono kwestie związane z łączeniem życia rodzinnego i pracy.

Z najnowszych badań i analiz wynika, iż równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest bardzo ważna dla zachowania zdrowia, dobrego samopoczucia oraz satysfakcji z życia i pracy. Szczególnie dla młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy, a organizacja życia rodzinnego, umożliwiającego pracę zawodową, może być umiejętnością trudną. W związku z tym w dniu 24 czerwca 2022 roku przeprowadzono warsztaty z zakresu godzenia ról zawodowych i rodzinnych.

W pierwszej części warsztatów młodzież wysłuchała wykładu i obejrzała prezentację, w której przedstawiono prawa rodziców wychowujących dzieci. W szczególności zwrócono uwagę na uprawnienia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz te związane z macierzyństwem. Uczestnicy dowiedzieli się również, że w związku z podjęciem zatrudnienia mogą liczyć na pomoc w ramach refundacji kosztów opieki nad dzieckiem. Młodzież poznała również „mapę sojuszników” - czyli instytucje wspierające młodych rodziców finansowo, prawnie, czy też w zakresie rozwoju zawodowego.

W drugiej części spotkania pracownicy pionu rozwoju zawodowego przekazali młodzieży informacje z szeroko pojętej idei "work-life-balance", czyli zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym. Najpierw uczestnicy wykonali test pod nazwą "Sprawdź swój work-life-balance", który jest dostępny na platformie "Rodzina i Praca — to się opłaca!" Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Następnie młodzież poznała techniki zarządzania czasem oraz wyznaczania priorytetów, które pozwalają na lepszą organizację życia zawodowo-rodzinnego. Przedstawiono również przykłady stereotypowych postaw dotyczących rodziców na rynku pracy i w życiu rodzinnym oraz możliwości dzielenia obowiązków rodzinnych pomiędzy ich członków. Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia miały możliwość sporządzenia dokumentów aplikacyjnych oraz zapoznania się z aktualną bazą ofert pracy.

Zajęcia miały na celu przygotować młodzież do pełnienia ważnych ról społecznych zarówno rodzinnych, jak i zawodowych, ale również ułatwić powrót do pracy po założeniu rodziny — mówi Pani Patrycja Szyman, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Krotoszynie.
Tekst: Bernadeta Tasiemska-Gędziorowska
Zdjęcia: Sylwia Witkowska