• Page contrast
Białystok: Realizacja kursu zawodowego „Barman-Blender”

W dniach 21-23 czerwca 2022 r. młodzież (w tym absolwenci OHP) z Hufca Pracy w Białymstoku oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie realizowała kurs zawodowy „Barman-Blender”. Organizatorem szkolenia było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku. Podczas szkolenia uczestnicy poznali m.in. cechy dobrego barmana, sprzęt jaki wykorzystuje w swojej codziennej pracy, rodzaje alkoholi i ich pochodzenie.

Młodzież podczas warsztatów poznała też podstawy psychologii gości lokali gastronomicznych, zasady postępowania w trudnych sytuacjach. Po opanowaniu wiedzy teoretycznej uczestnicy poznali praktyczne techniki miksowania i dekoracji napojów alkoholowych. Uczestnicy zakończyli kurs zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia.

Po ukończeniu kursu młodzież zdała egzamin teoretyczny i otrzymała zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności. Realizacja kursu miała pomóc młodym ludziom nabyć oraz rozszerzyć kwalifikacje zawodowe odpowiadające realiom dzisiejszego rynku pracy, a w końcowym efekcie przyczynić się do znalezienia zatrudnienia.

Białystok: Realizacja kursu zawodowego „Barman-Blender” Białystok: Realizacja kursu zawodowego „Barman-Blender” Białystok: Realizacja kursu zawodowego „Barman-Blender”

Autor tekstu: Katarzyna Chomicka – specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta – CEiPM w Białymstoku
Zdjęcia: Jakub Rusanowski – prowadzący zajęcia, Katarzyna Chomicka – specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta CEiPM w Białymstoku