• Page contrast
Kolno: Podsumowanie pracy koła patriotycznego „Niezłomni”

Młodzież interesuje się historią. Przez cały rok aktywnie uczestniczyła w zajęciach kola patriotycznego „Niezłomni” działającego w Hufcu Pracy w Kolnie. Podczas zajęć poruszano zagadnienia tematycznie związane z faktami i wydarzeniami narodowymi oraz środowiskiem lokalnym. Przygotowano albumy, prezentacje, materiały źródłowe, propagandowe na interesujące młodzież tematy. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się działania dotyczące historii miasta Kolno.

W trakcie spotkania podsumowano pracę koła i dyskutowano o zabytkowych miejscach w Kolnie oraz przeprowadzono zajęcia fotograficzne na terenie miasta Kolno. Uczestnicy podczas zajęć zrobili zdjęcia niektórym pomnikom w mieście. Mogli też dowiedzieć się więcej na temat wydarzeń historycznych, bohaterów narodowych upamiętnionych na poszczególnych pomnikach. Po powrocie do siedziby Hufca Pracy młodzi ludzie pod opieką wychowawcy uporządkowali, odpowiednio ponazywali wykonane na zajęciach i wcześniej przygotowane zdjęcia pomników, monumentów, grobów. Następnie przygotowali prezentację w postaci albumu zdjęć z nagłówkami na temat „Pomniki w naszym mieście”. Na koniec uczestnicy zajęć wypełnili krótko ankietę sondażową dotyczącą pracy koła patriotycznego „Niezłomni”. Ocenili swój udział za potrzebny i wyrazili pozytywną opinię na temat uczestnictwa.

Kolno: Podsumowanie pracy koła patriotycznego „Niezłomni” Kolno: Podsumowanie pracy koła patriotycznego „Niezłomni” Kolno: Podsumowanie pracy koła patriotycznego „Niezłomni” Kolno: Podsumowanie pracy koła patriotycznego „Niezłomni” Kolno: Podsumowanie pracy koła patriotycznego „Niezłomni”

Autor tekstu i zdjęć: Tomasz Nagórski – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie