• Page contrast

Z okazji zakończenia roku szkoleniowego 2021/2022 zamieszczamy list Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzaty Zwiercan.

Ze swojej strony serdecznie Państwu dziękuję za ten rok współpracy, a Młodzieży za wytężony wysiłek podczas nauki i zaangażowanie w trakcie przygotowania zawodowego. Jednocześnie życzę Państwu spokojnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. 

Do zobaczenia we wrześniu! 

Wielkopolski Wojewódzki 
Komendant OHP w Poznaniu
Łucja Zielińska