• Page contrast

W Polsce powojennej, kiedy w kraju rządziła władza komunistyczna pod wyraźnym wpływem ZSRR, ludność poddana licznym represjom, coraz wyraźniej i śmielej zaczęła się buntować, wpierw spontanicznie, aby następnie przybrać bardziej zorganizowaną formę, jak w konkretnym  przypadku Solidarności Walczącej. Swego rodzaju krytycznym przepełnieniem czary goryczy społecznego niezadowolenia z komunistycznych rządów w PRL-u, było wprowadzenie stanu wojennego w Polsce w dniu 13 grudnia 1981 roku.

Generalnie ujmując, była to antykomunistyczna organizacja podziemna założona z w czerwcu 1982 we Wrocławiu z inicjatywy Kornela Morawieckiego (1941- 2019). Kornel Morawiecki, był zwolennikiem ścisłej konspiracji oraz  organizowania demonstracji ulicznych. Takie konkretne rozumienie antykomunistycznej konspiracji było zarzewiem sporu między Kornelem Morawieckim a Władysławem Frasyniukiem  i w ostateczności drogi obu panów drogi do uzyskania suwerenności Polski. Po aresztowaniu Kornela Morawieckiego w roku 1987, funkcję przewodniczącego objął Andrzej Kołodziej, a gdy i jego wkrótce aresztowano, przewodniczącą została Jadwiga Chmielowska.

W roku 1987, Służba Bezpieczeństwa odnotowała w 27 miastach struktury Solidarności Walczącej występująca tutaj jako luźna federacja. Znaczącymi sukcesami organizacji, były z powodzeniem zorganizowane manifestacje w dniach 13 i 26 czerwca 1982 roku. Solidarność w swoim szczytowym okresie efektywnie współpracowała z innymi antykomunistycznymi organizacjami, takimi jak: Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników Józefa Teligi, Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem Solidarność czy w końcu PPS- Rewolucja Demokratyczna. W roku 1989, Solidarność Walcząca wskazując na racje polityczne i moralne, ostro sprzeciwiła się porozumieniu z komunistami (tzw. okrągły stół). Solidarność Walcząca została formalnie rozwiązana  w 1992 roku a w roku 2007 zostało utworzone kombatanckie Stowarzyszenie Solidarność Walcząca.

W Polsce, czerwiec obfituje w liczne ważne rocznice, o których należy i zarazem warto wspominać. Niewątpliwie, do jednych z takich przełomowych dat w naszej współczesnej historii należy powstanie Solidarności Walczącej.

Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy jest takim szczególnym miejscem, gdzie pracownicy spotykając się z młodzieżą, mogą z dumą opowiadać o bohaterskich ludziach, dzięki którym możemy cieszyć się suwerennością naszej Ojczyzny. Co więcej, młodzież dowiadując się o ludziach dla których Ojczyzna jest dobrem zasadniczym, mogą także obficie czerpać zeń wzorce do kształtowania własnych pozytywnych wyborów życiowych.

Tekst: dr Marek Kwiecień