• Page contrast

Hufiec Pracy 15-18 w Turku

Hufiec Pracy 15-18 w Turku wyłonił Absolwenta Roku 2022. Kandydatami do tego tytułu byli uczestnicy kończący w tym roku cykl kształcenia oraz wyróżniający się osiągnięciami w różnych obszarach aktywności społecznej.

Uczestnicy z poszczególnych grup wychowawczy oceniani byli pod względem osiągnięć dydaktycznych, zawodowych, aktywności w życiu społecznym jednostki oraz w przedsięwzięciach organizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy. Ważnym elementem konkursu było budzenie wśród uczestników świadomości, że ich sukcesy są dostrzegane i nagradzane przez kadrę wychowawczą i otoczenie.

Po wnikliwej analizie osiągnięć uczestników kończących naukę wychowawcy wyłonili kandydatów do udziału w pierwszym etapie konkursu. Następnie komisja konkursowa na podstawie zebranych informacji i prezentacji uczestników wyłoniła Absolwenta Roku 2022 w kategorii Szkoła Branżowa. Laureatem tegorocznej edycji został Piotr Staciwa, który będzie reprezentował jednostkę na etapie wojewódzkim.

Kadra Hufca Pracy w Turku życzy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Tekst: Elżbieta Szczap
Zdjęcia: Renata Buchelt

Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie

W tym roku odbywa się VIII edycja corocznego, Ogólnopolskiego Konkursu „Absolwent Roku OHP”. W dniu 21 czerwca 2022 roku Komisja Konkursowa zakończyła eliminacje wewnętrzne i wytypowała uczestników, którzy będą reprezentowali Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie na wojewódzkim etapie konkursu.

Zgodnie z założeniami regulaminu, głównymi celami przedsięwzięcia były: zachęcenie młodzieży do systematycznej nauki oraz uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze kulturalno-oświatowym, zawodowym oraz sportowo-rekreacyjnym, motywowanie uczestników do osiągania wysokich wyników w kształceniu, zachowaniu i działalności społeczno- zawodowej, a także uświadomienie im, że ich sukcesy są dostrzegane przez otoczenie oraz nagradzane. Konkurs składa się z dwóch kategorii- szkoła podstawowa oraz szkoła branżowa.

- Typując uczestników, Komisja Konkursowa wzięła pod uwagę: wyróżniające wyniki w nauce, frekwencję na zajęciach szkolnych oraz praktycznych, chęć ciągłego rozwijania się i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, aktywność w przedsięwzięciach organizowanych przez OHP oraz przez podmioty zewnętrzne, a także wysoką kulturę osobistą i postawę godną naśladowania - mówi Pan Artur Gręda, wychowawca krotoszyńskiego Hufca Pracy.

Po przeanalizowaniu dokumentacji, do udziału w konkursie, komisja wytypowała po dwie najaktywniejsze osoby w każdej kategorii. Ostatecznie w kategorii szkoła podstawowa pierwsze miejsce zajął Mikołaj Tatarek, a na drugim miejscu uplasował się Manuel Talaga. W kategorii szkoła branżowa największą liczbę punktów uzyskała Julia Nabzdyk, tym samym zajmując pierwsze miejsce, natomiast drugie miejsce przyznano Klaudii Pługowskiej.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni listami gratulacyjnymi, dyplomami oraz kartami podarunkowymi ufundowanymi przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu.

Tekst: Aleksandra Spruta
Zdjęcia: Zuzanna Jankowska

Hufiec Pracy 15-42 we Wrześni

Komisja konkursowa w Hufcu Pracy 15-42 we Wrześni dokonała podsumowania VIII edycji konkursu „Absolwent Roku 2022 w kategorii Szkoła Branżowa.

Największą liczbę punktów zdobyła Agata Balcerzak, kształcąca się w zawodzie kucharza. Agata brała udział w licznych konkursach lokalnych i wojewódzkich organizowanych przez OHP zdobywając czołowe lokaty i wyróżnienia. Jednak największym osiągnięciem absolwentki jest zajęcie w tym roku III miejsca w X Ogólnopolskim konkursie „Normalizacja i ja” w kategorii „esej”. Warto dodać, że przez cały okres pobytu w jednostce podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe i ogólne, uczestnicząc w kursach i szkoleniach zawodowych. Angażowała się również w działalność Rady Młodzieży Hufca i wolontariat. 

Absolwentka wrzesińskiego Hufca Pracy reprezentować będzie jednostkę na etapie wojewódzkim.

Tekst: Jerzy Kamiński
Zdjęcia: Grażyna Kozanecka