• Page contrast

W Hufcu Pracy 15-42 we Wrześni odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej. Podczas narady przypomniano i omówiono główne cele, zadania i przedsięwzięcia dotyczące rekrutacji.

W spotkaniu uczestniczył: Dyrektor Zespołu Szkół  Zawodowych nr 2 Pan Maciej Mielczarek, kurator sądowy Pani Kalina Jackowska, Pan Dawid Zimny, wychowawcy jednostki oraz Komendant Hufca Pracy we Wrześni Pani Grażyna Kozanecka.

Podczas narady przeanalizowano Regulamin Rekrutacyjny oraz wytyczne do jego realizacji, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Podsumowano także dotychczasowe działania promocyjne oraz zaplanowano kolejne tego typu przedsięwzięcia. Komisja podczas spotkania skupiła także swoją uwagę na już złożonych dokumentach rekrutacyjnych.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a uczestniczące w nim osoby zadeklarowały chęć współpracę przy dalszej rekrutacji na rok szkoleniowy 2022/2023.

PKRHPWW 2

Tekst: Grażyna Kozanecka
Zdjęcia: Marcin Szewczyk