• Page contrast

Wiedza z zakresu prawa pracy jest istotnym elementem efektywnego funkcjonowania w roli  pracownika. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży, która niebawem postawi pierwsze kroki na rynku pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery w Kole zorganizowało kolejną edycję konkursu wiedzy pod nazwą „Moje prawa w pracy”.  

Przystępując do konkursu, uczestnicy Hufca Pracy 15-12 mieli okazję zweryfikować, poszerzyć i uzupełnić wiadomości zawarte w Kodeksie pracy. Do rozwiązania testu konkursowego przystąpiło 20 uczestników. Po podsumowaniu punktów wyniki przedstawiły się następująco: pierwsze miejsce zajęła Elżbieta Racinowska, na drugim miejscu uplasowała się Katarzyna Matczak, natomiast trzecie miejsce wywalczyła Laura Robak.

Kadra jednostki serdecznie gratuluje wszystkim uczestnikom i ma nadzieję, że zdobytą w konkursie wiedzę młodzież wykorzysta po wkroczeniu na rynek pracy.

KMPWPWMCKWK 2

Tekst: Anna Czerzewska
Zdjęcia: Anna Czerzewska