W ramach akcji rekrutacyjno-promocyjnej doradca zawodowy Pani Barbara Grzybowska-Filoda i pośrednik pracy Pani Anna Matuszak z Młodzieżowego Centrum Kariery kontynuują działania rekrutacyjne do Hufca Pracy 15-33 w Czarnkowie na rok szkoleniowy 2022/2023.

W spotkaniach informacyjno-promocyjnych, które odbyły  się 20 czerwca 2022 roku w Szkołach Podstawowych: w Gębicach, Hucie, Połajewie, Romanowie Dolnym oraz Jędrzejewie pracownicy pionu rozwoju zawodowego przedstawili Dyrektorom i pedagogom szkół bogatą ofertę usług świadczonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, przybliżyli warunki rekrutacji do jednostki oraz przekazali materiały i ulotki informacyjne Młodzieżowego Centrum Kariery i Hufca Pracy w Czarnkowie.

Kadra przedstawiła również informacje o organizowanych szkoleniach zawodowych dla uczestników i absolwentów OHP oraz młodzieży ze środowiska lokalnego, a także kwestie dotyczące projektów europejskich. Podczas wizyt omówiono także aspekty wzajemnej współpracy pomiędzy jednostkami OHP w udzielaniu wsparcia młodzieży oraz zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych.

Tekst: Barbara Grzybowska-Filoda,
Zdjęcie: Anna Matuszak, Barbara Grzybowska-Filoda