• Page contrast

To już XI edycja konkursu ortograficznego o tytuł „Mistrza Ortografii 2022”, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez Hufca Pracy 15-4 w Ostrowie Wielkopolskim. Były już teksty dyktand o wiośnie, wakacjach, COVID-19 i sławnych Polakach. W tej edycji tematem przewodnim była historia Polaków, łamiących kody maszyny szyfrującej — Enigmy. Celem konkursu było propagowanie stosowania poprawności językowej i reguł ortograficznych. Pierwszy etap konkursu został przeprowadzony w grupach wychowawczych w dniach od 01 do 10 czerwca 2022 roku. Do finału zakwalifikowało się ośmiu uczestników, po jednym z każdej grupy wychowawczej.

— Tekst dyktanda nie był zbyt trudny, ale najwięcej problemów sprawiała pisownia nazw własnych, które pojawiały się w dyktandzie bardzo często — relacjonuje Paweł Cofalski, uczestnik ostrowskiego Hufca Pracy.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Komendant Hufca Pani Ewy Kurzawy wyłoniła zwycięzców: I miejsce i  po raz drugi tytuł „Mistrza Ortografii 2022” zdobył Kamil Maciejewski – uczeń Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim, II miejsce przypadło Kindze Golusińskiej­, natomiast na III miejscu uplasowała się Katarzyna Kupaj – uczennice Zespołu Szkół Usługowych. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP w Poznaniu.

Kadra jednostki cieszy się, że grono Mistrzów Ortografii ciągle się powiększa oraz gratuluje zwycięzcom i wychowawcom, którzy z zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie uczestników do konkursu.

RZKOWHPWO 1

Tekst: Monika Szymanek
Zdjęcia: Miłosz Kurzawa