• Page contrast

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery we Wrześni oddział w Kłecku Pani Elżbieta Janiak wraz z Dyrektorem Niepublicznej Szkoły Podstawowej Panem Stefanem Kuchtą oraz Komendantem Hufca Pracy 15-41 w Kłecku Panią Arletą Gohra-Kajdaniak udali się z wizytą do Szkoły Podstawowej na terenie gminy Pobiedziska. Podczas spotkania przybliżono możliwości kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej z klasami przysposabiającymi do pracy oraz w Branżowej Szkole I stopnia.

Doradca zawodowy przeprowadziła indywidualną rozmowę z potencjalnym kandydatem do jednostki opiekuńczo-wychowawczej, badając predyspozycje zawodowe uczestnika, a także przedstawił mu ofertę edukacyjną Ochotniczych Hufców Pracy.

Tekst: Elżbieta Janiak
Zdjęcie: Stefan Kuchta