• Page contrast

Czas pandemii pokazał, jak ważnym społecznie jest zawód sprzedawcy. Ta grupa zawodowa, mimo zagrożenia, stawiała się na swoich stanowiskach pracy i umożliwiała nabycie potrzebnych towarów. Zapotrzebowanie rynku pracy na ten zawód jest ogromne, dlatego siedmiu uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Toruniu z zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach, ukończyła kurs i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym.

Kurs „Obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem i obsługą terminala płatniczego”, zakończył się egzaminem 21 maja 2022r. Prowadzony był przez instruktora pana Rafała Ronatowskiego, który z cierpliwością przekazywał potrzebną wiedzę. Kursanci poznali różne rodzaje kas fiskalnych, terminali płatniczych, programy do wystawiania faktur. Zapoznali się również z zasadami wystawiania faktur, sporządzania raportów kasowych, paragonów i wielu innych ważnych dokumentów fiskalnych.