• Page contrast

Dnia 22 kwietnia 2022r. pracownicy brodnickich jednostek Ochotniczych Hufców Pracy promowali swoją działalność podczas Drzwi Otwartych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to największa szkoła ponadpodstawowa w Brodnicy, która oferuje naukę m.in. w Szkole Branżowej I stopnia, Szkole Branżowej II Stopnia, Technikum, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz kursy zawodowe. Ochotnicze Hufce Pracy w Brodnicy od lat z nią współpracują, dlatego Drzwi Otwarte były doskonałą okazją do zaprezentowania oferty Hufca Pracy, Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Drzwi Otwarte skierowane były do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z Brodnicy i całego powiatu brodnickiego, w związku z tym kadra OHP, czyli Komendant HP – Dariusz Malinowski, wychowawcy HP - Magdalena Wiśniewska, Elżbieta Kosman, Zbigniew Narewski, doradcy zawodowi MCK – Grażyna Moszczyńska, Monika Wiśniewska, pośrednik pracy MCK – Joanna Traczykowska, specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM – Małgorzata Kwiatkowska, miała możliwość przeprowadzenia szerokiej promocji swojej działalności z zakresu kształcenia i wychowania, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz szkoleń zawodowych.

 
Doradcy zawodowi MCK wyjaśniali młodzieży znaczenie predyspozycji zawodowych oraz innych czynników istotnych podczas wyboru zawodu i szkoły. Pośrednik pracy przedstawiał zasady podejmowania pracy krótkoterminowej lub stałej za pośrednictwem MCK. Specjalista ds. rozwoju zawodowego omawiała znaczenie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez realizację kursów i szkoleń. Uczniowie otrzymali informacje o usługach Młodzieżowego Centrum Kariery,  o zawodach i branżach przyszłości, na temat platformy ECAM oraz zapoznali się z aktualnymi ofertami pracy krótkoterminowej i dorywczej. Szczegółowo została zaprezentowana działalność Hufca Pracy w Brodnicy za pomocą prezentacji multimedialnej. Komendant i wychowawcy HP przekazywali młodzieży ulotki informujące o ofercie edukacyjnej i zasadach rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Drzwi otwarte były doskonałą okazją nawiązania współpracy z nowymi szkołami spoza terenu powiatu brodnickiego, utrzymania dobrych relacji z pedagogami szkolnymi, szkolnymi doradcami zawodowymi oraz nauczycielami w celu realizacji podstawowych założeń Ochotniczych Hufców Pracy. Młodzież bardzo licznie korzystała z porad specjalistów rozwoju zawodowego oraz wychowawców, aby świadomie i racjonalnie zaplanować swoją dalszą ścieżkę edukacyjno-zawodową. Uczniom ósmych klas życzymy trafionych wyborów zawodowych.

drzwi_otwarte_brodnica_5.jpg
drzwi_otwarte_brodnica_5.jpg
drzwi_otwarte_brodnica_2
drzwi_otwarte_brodnica_2
drzwi_otwarte_brodnica
drzwi_otwarte_brodnica
drzwi_otwarte_brodnica_4.jpg
drzwi_otwarte_brodnica_4.jpg