• Page contrast

Okres świąt jest dla osób starszych, samotnych i chorych szczególnie trudny. Z tą świadomością uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Toruniu  11 kwietnia odwiedzili  pensjonariuszy Hospicjum „Światło”, by złożyć wielkanocne  życzenia i okazać swoją życzliwość, pamięć i zainteresowanie.

– W hospicjum jest wiele osób, które nas potrzebują. Na ochotnika zgłaszam się już na następną akcję, bo fajnie jest pomagać. Tak niewiele trzeba, by dać komuś trochę radości - mówi wolontariusz, który uczestniczył w spotkaniu w hospicjum.

– Wizyta uświadomiła mi, że trzeba szanować to co się ma, dbać o zdrowie. Ci ludzie cierpią. Każdego dnia walczą z przeciwnościami losu, a nie poddają się. Warto brać z nich przykład – dodała uczestniczka toruńskiego Ośrodka.

Wizyta w Hospicjum „Światło” miała na celu rozwijanie wrażliwości społecznej, zachęcanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych oraz udzielenie świątecznego wsparcia osobom chorym i samotnym.

 

hospicjum_2
hospicjum_2
hospicjum_3
hospicjum_3