• Page contrast

W dniu 1 kwietnia 2022 roku na zaproszenie Pani Poseł na Sejm RP dr Joanny Borowiak Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz uczestniczyła w spotkaniu z Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleną Maląg, które odbyło się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

W spotkaniu uczestniczyli również: Józef Łyczak Senator RP, Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Anna Jackowska  Dyrektor PUP we Włocławku oraz Wicestarosta włocławski Jan Ambrożewicz.

Spotkanie z przedstawicielami publicznych służb zatrudnienia dotyczyło działań realizowanych na rzecz uchodźców z Ukrainy. Dyskutowano o otwarciu polskiego rynku pracy na obecne wyzwania. Minister Maląg podkreśliła znaczenie właściwej koordynacji działań i dobrej informacji. Zajmuje się tym rząd, a w terenie służby wojewodów. Dopiero wtedy mogą włączać się samorządy, organizacje pozarządowe i pracodawcy – powiedziała Minister. Ogromną rolę mają tu również do odegrania publiczne służby zatrudnienia. Dostęp do rynku pracy to także możliwość korzystania  ze świadczeń oraz informacji i usług publicznych służb zatrudnienia.

Wojewódzki Komendant Małgorzata Taranowicz przedstawiła działania Ochotniczych Hufców Pracy w tym zakresie, szczególnie jednostek Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy. Na samym początku podkreśliła, iż wszelkie działania podejmowane przez jednostki OHP na rzecz pomocy Ukrainie są bardzo wspierane przez Panią Małgorzatę Zwiercan - Komendanta Głównego OHP, która osobiście włącza się w pomoc potrzebującym. Zaznaczyła, iż Ochotnicze Hufce Pracy pod swój dach przyjęły już ok 600 osób, które przybyły do Polski uciekając przed  wojną a w jednostkach OHP znalazły zakwaterowanie i wyżywienie. W województwie kujawsko-pomorskim baza lokalowa nie pozwoliła na zakwaterowanie Uchodźców z Ukrainy jednak jednostki OHP realizują inne formy wsparcia dla Ukraińców od pierwszych dni wybuchu wojny. Zorganizowano zbiórki rzeczowe, zajęcia dla najmłodszych Ukraińców, otoczono opieką konkretną rodzinę. Młodzież i kadra w ramach wolontariatu pomaga w punktach informacyjnych na dworcach, segreguje, rozpakowuje, pakuje dary. Uczestnicy OHP w ramach ogólnopolskie inicjatywy „Podziel się zdrowiem i życiem”  oddają krew dla osób poszkodowanych podczas wojny. Jednostki rozwoju zawodowego udzielają pomocy w odnalezieniu się przez Ukraińców na lokalnym rynku pracy tj. w wypełnianiu formalności związanych z zatrudnieniem, organizują spotkania z pracodawcami, pomoc w pozyskaniu zatrudnienia, pracę krótkoterminową. W kwestii zatrudnienia ściśle współpracują z Powiatowymi Urzędami Pracy.  W jednostkach OHP we Włocławku funkcjonuje tez Punkt informacyjno-konsultacyjno-warsztatowy, z którego mogą korzystać Ukraińcy potrzebujący wsparcia. Na praktycznej nauce zawodu na warsztatach OHP powstają upominki oraz poczęstunek dla obywateli Ukrainy. Mogą oni korzystać z usług fryzjerskich. W najbliższym czasie planowane są giełdy pracy oraz Targi Pracy Polsko-Ukraińskie. Pierwsze już 28 kwietnia w Grudziądzu, kolejne 27 maja we Włocławku. Wszystkie te Targi organizowane będą wspólnie z Powiatowymi Urzędami Pracy pod Patronatem Włodarzy tych miast.

Podczas spotkania odbył się również briefing prasowy, w którym udział wzięła Komendant Wojewódzki Małgorzata Taranowicz, która zaznaczyła, że Ochotnicze Hufce Pracy mają bezinteresowną pomoc wpisaną w samą nazwę instytucji. Jesteśmy otwarci na potrzeby drugiego człowieka i gotowi nieść tę pomoc.Wojewódzki Komendant podkreśliła, ze naszym działaniom przyświecają słowa Komendanta Głównego OHP Małgorzaty Zwiercan: otwórzmy serca i „zachowajmy się jak trzeba”.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi Wojewódzki Komendant wręczyła Pani Minister świąteczne upominki od Kadry oraz Uczestników OHP.

min4
min4
min7
min7
min2
min2
Bez tytułu2
Bez tytułu2
min1
min1
Bez tytułu
Bez tytułu