• Page contrast

Hufiec Pracy w Inowrocławiu, od pierwszych dni agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, wszczął działania mające na celu pomoc ludziom uciekającym z piekła wojny.

Rada Młodzieży inowrocławskiego hufca zainicjowała zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów dla uchodźców. Do tej akcji aktywnie włączyli się uczestnicy, ich rodzice, pracodawcy, mieszkańcy Inowrocławia oraz młodzież z Klubu Absolwenta. Wszystkie zebrane dary zostały przekazane lokalnej grupie pn. „Inowrocław dla Ukraińców”.

Młodzież z inowrocławskiego hufca wie, że pomagać należy mądrze i systematycznie. Dlatego też uczestnicy udzielają się jako wolontariusze. Regularnie pomagają przy segregacji darów dla Ukrainy w lokalnym oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża.

Kadra Hufca wraz ze swoimi podopiecznymi nie zapomniała również o najmłodszych. Podczas zorganizowanego przez Fundacje Ekspert Kujawy w Inowrocławiu przedsięwzięcia pn. "Dzień porad obywatelskich dla Uchodźców z Ukrainy", uczestnicy naszego hufca przeprowadzili animacje dla dzieci z Ukrainy.

Młodzi ludzie uczący się w zawodzie kucharz i cukiernik, przy współpracy z instruktorami praktycznej nauki zawodu, wykorzystali swoje umiejętności podczas przygotowywania ciasteczek „Solidarek” oraz tradycyjnych ukraińskich dań. Cały dochód ze sprzedaży potraw został przeznaczony na pomoc uchodźcom.

Pracownicy inowrocławskiego MCK udzielają wsparcia osobom z Ukrainy pomagając przy wypełnianiu dokumentów oraz organizując spotkania z pracodawcami, którzy wyrazili chęć zatrudnienia obcokrajowców.

PODAJ1
PODAJ1
PODAJ2
PODAJ2
PODAJ3
PODAJ3
PODAJ4
PODAJ4
PODAJ5
PODAJ5
PODAJ6
PODAJ6
PODAJ10
PODAJ10