• Page contrast

Grudziądzkie jednostki OHP- Ośrodek Szkolenia i Wychowania oraz Młodzieżowe Centrum Kariery, od początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie aktywnie  zaangażowały się w pomoc obywatelom tego państwa, którzy licznie  przybyli do Grudziądza oraz powiatu grudziądzkiego.

OSiW OHP rozpoczął pomoc od zbiórek rzeczowych odbywających  się na terenie miasta organizowanych przez jednostki  współpracujące z Ośrodkiem. Pomoc rzeczowa została pozyskana od anonimowych darczyńców, którzy bezinteresownie pomagają uchodźcom i nie chcą rozgłosu. Artykuły zostały przekazane do Miejskiego Klubu Sportowego „START” w Grudziądzu oraz do gminy Gruta, gdzie utworzono miejsca zakwaterowania dla osób z Ukrainy.

Podczas spotkania w Zespole Placówek Młodzieżowych „BURSA”, zorganizowanego przez grudziądzkie jednostki OHP wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu zaproponowano przebywającym tam Ukraińcom pomoc w wypełnieniu formalności związanych z zatrudnieniem. Zaproponowano również  możliwość korzystania z warsztatu fryzjerskiego na terenie OSiW, gdzie podczas praktycznej nauki zawodu instruktorzy wraz       z młodzieżą mogą wykonać usługi fryzjerskie. Z usługi warsztatu skorzystało już kilka Pań     a dla najmłodszych  uchodźców zorganizowano zajęcia integracyjne na terenie Ośrodka.

Aktywnie w pomoc włączyły się również pozostałe warsztaty Ośrodka- stolarski wykonuje wyroby drewniane mogące służyć za zabawki dla dzieci oraz gastronomiczny, który  oferuje poczęstunek w ramach praktycznej nauki zawodu.

Szczególną opieką ze strony OSiW oraz MCK została objęta rodzina z Ukrainy, która zgłosiła się do nas  celem poszukiwania pracy. Zakhar, Rostoslav oraz Solomiia przebywają w Polsce pod opieką babci Svietlany. Młodszym uchodźcom Ośrodek pomógł załatwić wszelkie formalności związane z zapisaniem do szkół: Solomii do Szkoły Podstawowej,  a chłopcom do Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych.  Zorganizowano również kiermasz świąteczny, z którego zysk zostanie przeznaczony na zakup obuwia oraz odzieży   dla tej rodziny. Doradca zawodowy skontaktował Panią  Svietlanę z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy, który tego samego dnia skierował ją do pracodawcy, w wyniku czego Pani Svietlana otrzymała zatrudnienie.

Pracownicy MCK wspomagają na  bieżąco  obywateli Ukrainy w dopełnianiu formalności związanych z rejestracją w PUP  oraz poszukiwaniem potencjalnych pracodawców wyrażających chęć zatrudnienia uchodźców. Przedstawiają również oferty pracy krótkoterminowej dla nieletnich.

Jednostki OHP cały czas będą wspierały przebywających w Grudziądzu oraz powiecie grudziądzkim uchodźców.

grukr4
grukr4
grukr2
grukr2
grukr3
grukr3