• Page contrast
W dniu dzisiejszym w siedzibie Wojewódzkiej Komendy OHP w Toruniu odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojewódzką Komendą OHP a Zakładem Karnym w Inowrocławiu. Porozumienie podpisały Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu ppłk Magdalena Zwierzchowska oraz Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz.
Porozumienie zakłada umożliwienie osadzonym uczestnictwa w zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego, realizację zajęć dydaktycznych i resocjalizacyjnych dla uczestników Hufca Pracy w Inowrocławiu i Ośrodku szkolenia i Wychowania w Toruniu a także wizyty młodzieży w jednostkach penitencjarnych w Inowrocławiu i Toruniu.
por2
por2