• Page contrast

W ramach realizacji ogólnopolskiej inicjatywy związanej z dawstwem szpiku kostnego, organizowanej przez Kapitułę Samorządności Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy pn. „Dzielmy się zdrowiem i życiem” uczestnicy koła wolontariatu Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Toruniu honorowo oddali krew dla potrzebujących.

Była to również odpowiedź na apel Ukrainy o oddawanie krwi dla rannych w wyniku rosyjskiej inwazji.

Wszystkim wolontariuszom serdecznie dziękujemy. Pamiętajmy- nasza krew może uratować komuś życie!

dziel1
dziel1
dziel3
dziel3