• Page contrast

W dniach od 15 do 17 lutego b.r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku było organizatorem cyklicznego programu „Moja sylwetka zawodowa”. Uczestnikami była młodzież bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku.

Celem prezentowanego programu było zdobycie umiejętności kształtowania własnej „sylwetki zawodowej”. Motywowanie do planowania kariery zawodowej, wyznaczenia celów zawodowych oraz ich osiągnięcia. Wskazanie znaczenia uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kształtowania kompetencji miękkich pożądanych na rynku pracy.  

Podczas zajęć z młodzieżą bezrobotną doradca zawodowy z MCIZ we Włocławku zapoznała uczestników z  realiami rynku pracy. Młodzież poznała swoje preferencje i predyspozycje zawodowe, które wykorzysta podczas poszukiwania przyszłego zatrudnienia. Uzyskała również umiejętność poprawnego przygotowania CV oraz listu motywacyjnego na dane stanowisko pracy. Osoby bezrobotne dowiedziały się o metodach aktywnego poszukiwania pracy oraz odkryły swoje mocne i słabe strony. Młodzież poznała zasady jakimi należy się kierować podczas rozmowy kwalifikacyjnej, aby móc dać poznać się z jak najlepszej strony. Doradca zawodowy omówiła przykładowe pytania zadawane przez pracodawców oraz przekazała młodzieży jak ważna jest wiedza na temat firmy i stanowiska pracy, o które się ubiegamy. Ponadto odbyły się indywidualne porady zawodowe podczas, których uczestnicy skorzystali z kwestionariusza zainteresowań zawodowych oraz kart wyboru PROFESKI, które pomagają w podejmowaniu wyborów edukacyjno-zawodowych.

Pośrednik Pracy udzieliła informacji na temat działalności Młodzieżowego Biura Pracy oraz aktualnych ofert pracy stałej i krótkoterminowej. Specjalista ds. rozwoju zawodowego przedstawił zakres szkoleń zawodowych, na które prowadzi rekrutacje wśród osób spoza OHP. Zainteresowana młodzież może wziąć udział w kursie i uzyskać uprawnienia ratownika wodnego. Pracownik z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku zapoznała uczestników z formami wsparcia skierowanymi dla osób bezrobotnych tj. oferty pracy, staże zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe oraz procedury i środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Uczestnicy poprzez zajęcia w ramach programu poszerzyli swoją wiedzę na temat rozwoju zawodowego, odkryli i uzyskali nowe umiejętności, które ułatwią poszukiwanie i uzyskanie zatrudnienia.