• Page contrast

Specjaliści rozwoju zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Brodnicy systematycznie udzielają indywidualnego wsparcia uczestnikom i absolwentom Hufca Pracy.

Uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy w Brodnicy, czyli uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia w Brodnicy cyklicznie korzystają z pomocy doradcy zawodowego i pośrednika pracy Młodzieżowego Centrum Kariery. Z zakresu doradztwa zawodowego młodzież poznaje swoje mocne i słabe strony, zainteresowania zawodowe, umiejętności i zdolności, system wartości a także diagnozuje własne predyspozycje zawodowe za pośrednictwem różnych testów i ćwiczeń. Poszerza wiedzę o rynku pracy, poznaje zasady tworzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Z zakresu pośrednictwa pracy młode osoby poznają zasady poruszania się po rynku pracy oraz poszukiwania zatrudnienia krótkoterminowego i stałego. Pośrednik pracy przedstawia aktualne oferty pracy dorywczej i stałej na terenie powiatu brodnickiego.

Opisane formy wsparcia dla uczestników Hufca Pracy mają na celu aktywizacje społeczną i zawodową, przygotowanie młodzieży do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy oraz uzyskanie zatrudnienia. Zachęcamy do dalszego korzystania z usług doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w formie indywidualnej i grupowej.

kon1
kon1
kon2
kon2