• Page contrast

„O Dniu Babci i Dziadka pamiętamy i życzenia im składamy.”

Uczestnicy 1-21 Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze wraz z wychowawcą udali się z wizytą do Domu Senior – Wigor w Jaworze. W ramach obchodów Dnia Babci i Dziadka chłopcy przekazali na ręce kierownik Domu Senior – Wigor w Jaworze Pani Bogusławy Małeckiej laurki, które wcześniej zostały wykonane na zajęciach plastycznych. Niestety z powodu epidemii covid-19 nie mogliśmy osobiście wręczyć upominków seniorom.Dom Senior – Wigor w Jaworze to miejsce gdzie osoby starsze spędzają czas wolny wśród życzliwych osób. Najważniejsze jest zachowanie kontaktów międzyludzkich i aktywności. Zamiast siedzieć samotnie w domu mogą skorzystać z bogatej oferty kulturalnej, terapii i zajęć rekreacyjnych.Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi młodzieży na los osób w podeszłym wieku, aktywizowanie uczestników do podejmowania działań pomocowych, celebrowanie Dnia Babci i Dziadka, umożliwienie dialogu międzypokoleniowego i zwiększenie szacunku do osób w starszym wieku.

Tekst: Jagoda Karpiejczyk – starszy wychowawca 1-21 OHP w Jaworze

Zdjęcia: pracownik Domu Senior – Wigor w Jaworze

Zdjęcie nr 1 – Młodzież wraz z wychowawcą i kierownik Domu Senior – Wigor