• Page contrast

Zespół wsparcia dla 1-10 HP Kamienna Góra tym razem odbył się w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Jeleniej Górze dnia 18.01.2022 r. Komendant hufca wspólnie z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym wspólnie podsumowali pierwsze półrocze nauki szkolnej oraz praktyk zawodowych. Przeanalizowano min. frekwencję, oceny jak również zachowanie uczestników w szkole i na praktycznej nauce zawodu. Poruszono temat powrotu młodzieży do szkół. Omówiono wspólnie możliwość wzięcia udziału uczestników w planowanych przez CEiPM kursach zawodowych tj. carving , operator wózka widłowego, prawo jazdy kategorii B. Podjęte zostały działania dotyczące wsparcia młodzieży która ma problemy z realizacją podstawy programowej.

Tekst : Małgorzata Żółtowska – Dzierzbińska

Zdjęcie : Edyta Bandura

Opis zdjęcia : Pośrednik pracy, doradca zawodowy oraz komendant 1-10 HP podczas posiedzenia zespołu