• Page contrast

Dnia 11.01.2022 Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP spotkał się z Kierownikiem Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej Filia w Jeleniej Górze. Celem spotkania było nie tylko przedstawienie oferty edukacyjno – zawodowej firmy, ale przede wszystkim zacieśnienie współpracy. Dyrektor Centrum przedstawił zadania jednostki, do których należy mi. in. prowadzenie pośrednictwa pracy dla bezrobotnej młodzieży i osób poszukujących pracy, dobór i prowadzenie szkoleń w ramach posiadanych uprawnień zgodnie z lokalnymi potrzebami oraz prowadzenie dla młodzieży usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, z uwzględnieniem: udzielania porad dotyczących wyboru zawodu, kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej, tworzenia nowych narzędzi i metod w poradnictwie zawodowym oraz ich upowszechniania i promocji. Omówiono również zasady współpracy m.in. organizację spotkań, warsztatów dla uczestników OHP oraz doradców zawodowych. W najbliższych tygodniach bibliotekę odwiedzą nasi uczestnicy.

Na zdjęciu: od lewej: Olga Jabłonko – Dyrektor CEiPM w Jeleniej Górze, od prawej: Barbara Rdzanek – Kierownik Filii w Jeleniej Górze

Tekst: Olga Jabłonko – Dyrektor CEIPM