• Page contrast

Wśród ogłoszonych 49 beneficjentów programu Europejski Korpus Solidarności [EKS] znalazły się 3 jednostki OHP z naszego regionu, z którymi są związane grupy inicjatywne Projektów Solidarności realizowanych w 2022 r.

W drugiej rundzie konkursu programu EKS, jaka przypadała 5 października br. złożono łącznie 76 wniosków. Młodzież z OHP z regionu kujawsko-pomorskiego w 2022r. będzie realizować trzy projekty o tytułach:

  • Aktywnym być-Zdrowo żyć - grupa inicjatywna związana z Hufce Pracy w Brodnicy,
  • Złota Jesień II - grupa inicjatywana związana z Hufcem Pracy w Inowrocławiu,
  • Miłośnicy sportu - grupa inicjatywna związana z Hufcem Pracy w Bydgoszczy.

We wszystkich wymienionych powyżej jednostkach w 2021 r. były już realizowane Projekty Solidarności. Pełna lista beneficjentów jest dostępna tutaj.

Obecnie trwają działania realizowane przez młodzież z Hufca Pracy we Włocławku w ramach projektu pod hasłem "Kapsuła czasu" 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036286 i potrwają do 19 stycznia 2022 r.