• Page contrast

W dniu 17 grudnia w Ochotniczym Hufcu Pracy w Jaworze w grupie złotoryjskiej odbyły się zajęcia pod nazwą „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń. Jak dbać o bezpieczeństwo na co dzień”. Zajęcia prowadziła Pani Monika Kołodziejska pedagog w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi a poza tym także terapeuta, seksuolog i interwent kryzysowy. Pani Monika uczuliła młodzież na fakt, że na rynku jest coraz więcej dostępnych substancji psychoaktywnych typu dopalacze, lecz nie warto po takie substancje sięgać. Nikt z nas nie zna składu tego typu środków ani ich działania na nas organizm. Powodują one nie tylko zaburzenia w zdrowiu w sensie fizycznym lecz również ogromne szkody w psychice człowieka. Następnie podczas burzy mózgów młodzież musiała znaleźć odpowiedź na pytanie jakie „czynniki” gwarantują nam bezpieczeństwo osobiste a jakie bezpieczeństwo socjalne. W pierwszej grupie wymieniono dom, rodzinę, znajomych (którzy udzielają życzliwego wsparcia) oraz strefę osobistą. W grupie bezpieczeństwa socjalnego wymieniono służby mundurowe (wszelkiego rodzaju ), świadczenia socjalne, świadczenia zdrowotne oraz sieć wsparcia społecznego. Im więcej rozmów o tym, że nie warto sięgać po substancje psychoaktywne, nie warto eksperymentować z narkotykami oraz informacji, że poprzez sięganie po alkohol i narkotyki może zakończyć się nie tylko problemami ze zdrowiem lecz wejściem w konflikt z prawem, tym większe prawdopodobieństwo, że młodzież nie będzie sięgała po te substancje. Tą część dyskusji podsumowano stwierdzeniem, że nie warto sięgać po używki, gdyż mogą spowodować różnego rodzaju sytuacje niebezpieczne lub trudne – jednak nie rozwiążą żadnego problemu. Pani Monika przypomniała również, co to jest zachowanie ryzykowne. Do tego typu zachowań należą między innymi: prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub niekontrolowane współżycie seksualne (bez zabezpieczenia, z przypadkowym partnerem lub pod wpływem środków i substancji psychoaktywnych). Oprócz wymienionych aspektów, niezwykle istotna jest świadomość tego, że każdy z nas może paść ofiarą agresji. Może to być kpina, poniżenie, wyśmiewanie. Każdy z wychowawców klas stara się reagować na niepokojące sytuacje. Często nie reagowanie na tzw: „małą agresję” powoduje przejście do „dużej agresji”. Warto jest mieć oparcie we wspomnianej wcześniej rodzinie, gronie znajomych. Nie bądźmy sami ze swoimi problemami, ponieważ wokół jest dużo instytucji, które oferują pomoc. Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi posiada certyfikat ,,Bezpiecznej Szkoły’’. Młodzież może liczyć na wsparcie nauczycieli, wychowawców klas, pedagoga, psychologa, wychowawcy OHP. Każdy z nas pełni i będzie pełnił w życiu jakąś ważną rolę brata, siostry, żony, męża. Ważne jest wysłuchanie drugiego człowieka, wiara w niego i spieszenie z pomocą w trudnych chwilach. Wszyscy odpowiadamy za zdrowie i życie nie tylko swoje lecz również innych osób. Zajęcia zostały zrealizowane w ramach programu „Wiem, więc jestem bezpieczny” na podstawie programu profilaktycznego ,,Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń’’

Tekst Andrzej Kowalik Kowalik starszy wychowawca OHP
Na zdjęciu – 1. Pani Monika Kołodziejska w trakcie prelekcji
2. Młodzież przedstawia wyniki prac w grupie

20211221_jawor1
20211221_jawor1
20211221_jawor3
20211221_jawor3