• Page contrast

W dniu 17.12.2021 w siedzibie Hufca Pracy odbyły się warsztaty, które miały na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa dotyczących profilaktyki przeciwko COVID 19. Ponadto celem warsztatów było wzbudzenie motywacji do zmiany postaw i zachowań podczas przebywania w zakładach pracy, sklepach i na spotkaniach ze znajomymi. Podczas spotkania zapoznaliśmy się z obostrzeniami: zachowanie odpowiedniego dystansu, noszenie masek w pomieszczeniach zamkniętych lub w miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania bezpiecznej odległości, częste mycie dłoni, szczepienie, świadomość pozostania w domu podczas wystąpienia objawów gorączki, kaszlu lub złego samopoczucia. Podczas warsztatów nawiązaliśmy rozmowę o zdalnym nauczaniu, które od 20.12.20201 będzie obowiązywało młodocianych pracowników w Szkołach Branżowych I stopnia oraz pomocy w tym trudnym czasie, ze strony kadry w izolacji społecznej. Po zakończonym spotkaniu młodzież doszła do wniosku , że warto jest uczestniczyć w takich zajęciach, wszyscy wyszli z większą pewnością siebie wiedząc, gdzie zwrócić się o pomoc w sytuacjach kryzysowych. Kadra postępowała zgodnie z obowiązującymi procedurami, zaleceniami i przepisami dotyczącymi pandemii, więc szkolenie odbyło się w małych grupkach.

Opracowanie : Marta Wrona - wychowawca HP Polkowice
Zdjęcia : Katarzyna Nowak - Komendant HP Polkowice

20211220_polkowice1
20211220_polkowice1
20211220_polkowice2
20211220_polkowice2