• Page contrast

W dniu 14.12.2021 roku odbyło się przekazanie upominków i prezentów świątecznych w ramach realizacji projektu „Życie jest cudem 2021”, którego organizatorem jest Komenda Główna OHP w Warszawie. Celem akcji jest podkreślenie szacunku i społecznego znaczenia rodziny w życiu człowieka, monitorowanie zjawiska młodocianego rodzicielstwa wśród młodzieży, niwelowanie zagrożenia wypadnięciem z systemu edukacji uczestników OHP będących młodocianymi rodzicami, wspomaganie uczestników, którzy łączą obowiązek nauki szkolnej i zdobywanie zawodu w OHP z opieką wychowawczą nad dzieckiem. Pani Mariola Labryga - Komendant Hufca oraz Pani Jagoda Karpiejczyk – starszy wychowawca przekazały prezenty ufundowane przez Komendę Główną OHP w Warszawie oraz pluszaki, ubranka i kaszki przekazane przez darczyńców. Dwie uczestniczki, które są młodymi mamami uczą się w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Złotoryi. Kasia ma 10-miesięczną córeczkę Oliwkę, Emilka 8-miesięcznego synka Natana. Obecnie przebywają na urlopach macierzyńskich. Kolejna młoda mama- Irena uczy się w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi i ma 2-letnią córeczkę Maję. Odbywa praktykę w zawodzie sprzedawca. Podczas uroczystego wręczenia prezentów obecny był Pan Paweł Gorczyca – dyrektor SOSz-W w Złotoryi, Pani Karolina Tomiak – pedagog oraz Pani Dorota Banaszek – wychowawca klasy. Dziewczęta nie kryły swojej wdzięczności. Prezenty pomogą młodocianym mamom w zaspokojeniu podstawowych potrzeb swoich dzieci. Dzięki takim przedsięwzięciom promowany jest pozytywny wizerunek OHP w środowisku lokalnym oraz niwelowane jest zjawisko wypadnięcia z systemu oświaty młodocianych rodziców.

Tekst: Jagoda Karpiejczyk – starszy wychowawca 1-21 HP w Jaworze Zdjęcia: Pani Karolina Tomiak – pedagog SOSz-W w Złotoryi

Zdjęcie nr 1: Przekazanie upominków od lewej: Pan Paweł Gorczyca – dyrektor SOSz-W w Złotoryi, Katarzyna Freche– uczestniczka HP w Jaworze, Pani Mariola Labryga – komendant HP w Jaworze, Emilia Czyż – uczestniczka HP w Jaworze, Pani Jagoda Karpiejczyk – starszy wychowawca HP w Jaworze
Zdjęcie nr 2: Przekazanie upominków od lewej: Irena Hajnowska – uczestniczka HP w Jaworze wraz z Panią Mariolą Labryga – komendant HP w Jaworze
Zdjęcie nr 3 i 4: Kolaż zdjęć – uczestniczki wraz ze swoimi dziećmi oraz przekazanie prezentów

20211214_jawor1
20211214_jawor1

Przekazanie upominków od lewej: Pan Paweł Gorczyca – dyrektor SOSz-W w Złotoryi, Katarzyna Freche– uczestniczka HP w Jaworze, Pani Mariola Labryga – komendant HP w Jaworze, Emilia Czyż –

20211214_jawor2
20211214_jawor2
Przekazanie upominków od lewej: Irena Hajnowska – uczestniczka HP w Jaworze wraz z Panią Mariolą Labryga – komendant HP w Jaworze
20211214_jawor3
20211214_jawor3
Kolaż zdjęć – uczestniczki wraz ze swoimi dziećmi oraz przekazanie prezentów
20211214_jawor4
20211214_jawor4
Kolaż zdjęć – uczestniczki wraz ze swoimi dziećmi oraz przekazanie prezentów