• Page contrast

Grudzień jest takim miesiącem w roku, w którym dochodzi do podsumowania ostatnich kilkunastu miesięcy, ale także tworzy się w nim plany na nadchodzący rok, w tym plany zawodowe.

7 grudnia 2021 roku odbyło się spotkanie w ramach Klubu Absolwenta w  2-2 OSiW w Toruniu. Dzięki ścisłej współpracy pracowników rozwoju zawodowego z wychowawcami, doradcy zawodowi MCIZ Toruń, pośrednik pracy MBP Toruń, a także specjalista ds. programów CEiPM Toruń mieli okazję kolejny raz spotkać się z absolwentami OHP z ostatnich kilku lat.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim przypomnienie możliwości, jakie oferuje młodym ludziom rynek pracy w Toruniu i w województwie kujawsko-pomorskim. Pośrednik pracy opowiedziała naszym absolwentom o obecnie najbardziej atrakcyjnych zawodach, w których także kształcili się, będąc uczestnikami OHP. Zachęciła także do kontynuacji ścisłej współpracy z MBP Toruń, aby w dalszym ciągu byli na bieżąco z ofertami pracy krótkoterminowej lub stałej, którą mogliby podjąć od zaraz.

Doradcy zawodowi razem z absolwentami OHP ponownie omawiali kwestię wejścia na rynek pracy oraz przygotowania pod kątem rozmowy kwalifikacyjnej. Młodzi ludzie dzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami, co ukazało różnorodność sytuacji, z którymi mogą spotkać się w przyszłości.

Podczas spotkania specjalista ds. programów przybliżył absolwentom OHP możliwości, a także korzyści, jakie mogą uzyskać angażując się w realizowane inicjatywy, a przy tym dążyć do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Istotną kwestią jest to, że absolwenci OHP mogą liczyć na wsparcie pracowników rozwoju zawodowego także po ukończeniu szkoły. Dla większości z nich jest to duże wsparcie, które umożliwia im lepszy start w ich dorosłe życie. Często młodzi ludzie nie wiedzą, w jaki sposób poszukiwać pracy, napisać CV czy w jaki sposób odpowiadać na zadawane podczas rozmów kwalifikacyjnych pytania. Dlatego też praca z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy czy specjalistami ds. szkoleń oraz programów jest dużym wsparciem w rozwijaniu ich kariery zawodowej.

Całe spotkanie przebiegło w ciepłej, już świątecznej atmosferze, z nadzieją na przyszłość, że w 2022 roku każdy z tych młodych ludzi rozwinie swoje zawodowe skrzydła.

Spotkanie mikołajkowe_1
Spotkanie mikołajkowe_1
Spotkanie mikołajkowe_2
Spotkanie mikołajkowe_2