• Page contrast

7 grudnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu,  z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego, odbyły się Grudniowe Targi Pracy zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Grudziądzu. Targi są jedną z form wsparcia dla lokalnej młodzieży w drodze do pełnego rozwoju zawodowego. Przewodnie hasło tegorocznych targów to „Postaw na pracę”.

Do udziału, jako wystawcy zostali zaproszeni pracodawcy i instytucje z Grudziądza. Zaproszenie przyjęli również przedstawiciele służb mundurowych: wojska i służby więziennej.Targi Pracy odwiedzili przede wszystkim uczniowie ostatnich klas techników, szkół branżowych i liceów – blisko 200 osób.

W trakcie Targów młodzież mogła zapoznać się z ofertami pracy stałej i krótkoterminowej, z ofertami szkoleń oraz propozycjami praktyk i stażów w przemyśle, produkcji, handlu i służbach mundurowych. Pośrednik pracy i doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum kariery udzielali również informacji na temat poszukiwania pracy za granicą w ramach programu EURES.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP na swoim stoisku zaprezentował prace wykonane w czasie praktyk zawodowych  przez uczestników OHP oraz dekoracje świąteczne i ozdoby bożonarodzeniowe, które odwiedzający mogli nabyć w ramach Charytatywnego Kiermaszu Świątecznego.

Podczas rozmów z poszczególnymi wystawcami, młodzież miała okazję zapoznać się z zakresem ich działalności, z ich produktami i oferowanymi usługami. Bezpośredni kontakt z pracodawcami dał możliwość poznania oczekiwanych kompetencji na oferowane stanowiska pracy, a także co firmy oferują w zamian. Z pewnością możliwość kontaktu z pracodawcą na neutralnym gruncie to również dobry sposób na przełamanie bariery i pokonanie stresu przed pierwszą rozmową kwalifikacyjną.

Liczymy, że formuła Targów tj. możliwość bezpośredniej rozmowy zarówno w trakcie zwiedzania stoisk wystawienniczych, jak również spotkania z pracodawcami, pozwoliła młodym ludziom lepiej poznać mechanizmy funkcjonujące na rynku pracy, tak by już teraz mogli odpowiednio planować swoją dalszą karierę edukacyjną  i zawodową.

PnP_1
PnP_1
PnP_2
PnP_2
PnP_3
PnP_3
PnP_4
PnP_4
PnP_5
PnP_5