• Page contrast

Okres zimowy to trudny czas dla osób żyjących w niedostatku oraz bezdomnych. Po raz kolejny Hufiec Pracy Wałbrzychu wraz z uczestnikami ma możliwość i okazję, by podzielić się z potrzebującymi czerwonym barszczem w słoiku w dniu Bożego Narodzenia. Uczestnicy i pracownicy Hufca Pracy przez kilka dni przynosili litrowe słoiki do naszej siedziby. Uznaliśmy, że skoro akcja przygotowana przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu cieszy się dużym powodzeniem co roku, warto ją kontynuować i współpracować przy takiej inicjatywie. Wszystkim nie możemy pomóc, ale miło choć kilku osobom podarować coś ciepłego od serca. Barszcz w słoiku będzie dostarczany na działki oraz miejsca, gdzie mogą znajdować się osoby potrzebujące wsparcia. W ustaleniu miejsc przebywania bezdomnych i dowiezieniu zupy ma pomóc wałbrzyska Straż Miejska. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wychowawcy oraz uczestnicy Hufca Pracy w Wałbrzychu zachęcają do udziału w trwającej akcji. Zapakuj serce do słoika i podziel się z wałbrzyskimi bezdomnymi, bo dotkliwe piętno na nich odcisnęło życie i trwająca pandemia koronawirusa.

Na zdjęciu - Przekazanie słoików przedstawicielce MOPS – u

Tekst: Iwona Figzal, komendant 1 – 30 HP w Wałbrzychu
Zdjęcia: Krystyna Zdral, wychowawca 1 – 30 HP w Wałbrzychu