• Page contrast

W dniu 26.11.2021 roku uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie pod opieką wychowawcy Magdaleny Kapuścińskiej-Janek wzięli udział w prelekcji w ramach programu profilaktycznego autorskiego „Jak być szczęśliwym”. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z tematyką zespołu alkoholowego i uwrażliwienie ich na szkodliwość spożywania alkoholu w czasie ciąży. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się także o etiologii uszkodzeń, które są wywołane przez działanie alkoholu na rozwijający się płód, funkcjonowanie dzieci z uszkodzeniami ze spektrum FAS. Jak się okazuje problem spożywania alkoholu przez młodzież, a nawet dzieci jest niestety duży. Poznając różne postacie z filmu: „Wieczne dziecko” uczestnicy dowiedzieli się o prawdziwych historiach kobiet, które piły alkohol w czasie ciąży i ich dzieci urodziły się z Zespołem FAS. Okazuje się, że tą jednostką chorobową zagrożone są osoby nie tylko rodziny defaworyzowane. Wystarczy jeden zły wybór i ponosi się konsekwencje i poczucie winy do końca życia. Obserwując grupę i ich stosunek do alkoholu, w tym dziewcząt należało uświadomić im jak używki destrukcyjnie wpływają na planowane potomstwo. Zajęcia podniosły świadomość uczestników.

Tekst i zdjęcia: wychowawca Magdalena Kapuścińska-Janek
Na zdjęciach: Uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie podczas prelekcji