• Page contrast

W dniu 25 i 26 listopada, czyli jeszcze przed rozpoczęciem okresu adwentowego, w grupach wychowawczych Hufca Pracy w Dzierżoniowie przeprowadzone zostały zajęcia przybliżające znaczenie zwyczajów i tradycji związanych z czasem oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Uczestnicy wykonywali wieńce adwentowe i słuchali opowieści o znaczeniu pochodzących z luterańskich Niemiec czterech świec zapalanych kolejno w każdą niedzielę adwentu. Młodzież dowiedziała się o kulturowej wymianie tradycji adwentowych między chrześcijanami  z protestanckiego i katolickiego wyznania.  Na czas adwentu młodzież robiła też postanowienia pracy nad swoim zachowaniem, aby polepszać wzajemne relacje. Na koniec wszyscy zostali obdarowani adwentowymi kalendarzami z czekoladkami.

Tekst: Jacek Piwkowski - wychowawca 1-7 HP w Dzierżoniowie

Zdjęcia: Marek Gołębiowski - starszy wychowawca 1-7 HP w Dzierżoniowie

Na fotografiach: uczestnicy podczas zajęć, adwentowy wieniec wykonany na Powiatowy Konkurs Ozdób Bożonarodzeniowych

26112021-d1
26112021-d1
26112021-d2
26112021-d2
26112021-d3
26112021-d3