• Page contrast

    Ideą II Edycji Wojewódzkiego Konkursu „Pieśni Patriotyczno-Żołnierskiej” było pokazanie nowego wizerunku uczestnika OHP, aktywnego twórczo. Poprzez udział w konkursie młodzież OHP została zachęcona do wspierania wychowania patriotycznego oraz aktywności artystycznej. Celem konkursu była popularyzacja pieśni patriotycznych o tematyce wojennej, przybliżenie i ułatwienie rozumienia naszej historii, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju, danego regionu jak i wspieranie uczestników OHP w budowaniu własnej drogi artystycznej poprzez możliwość sprawdzenia swojej pracy twórczej z opinią ekspertów zasiadających w komisji konkursowej. Konkurs polegał na nagraniu filmiku z wykonania przez uczestnika utworu wokalnego lub coveru. Do konkursu „Pieśni Patriotyczno-Żołnierskiej” zgłosiło się 8 jednostek OHP: HP Polkowice, HP Nowa Ruda, HP Wałbrzych, OSiW Mysłakowice, OSiW Ząbkowice Śląskie, HP Jawor, HP Strzelin, HP Góra. Na konkurs wpłynęło łącznie 9 filmów z nagranymi utworami. Jury miało „nie lada wyzwanie”, by wyłonić najlepszy utwór. Przy ocenie nagrań konkursowych, komisja zwracała uwagę na tematykę utworu, innowacyjność pomysłów. Komisja oceniała prace częściowo zdalnie, powołana była przez organizatora konkursu, w skład której weszli:

  • Pani Danuta Biernacka – Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Górze.
  • Pan Arkadiusz Gustaw – Dyrektor Domu Kultury w Górze.
  • Pani Magdalena Gronowicz – wychowawca 1-2 Hufca Pracy w Górze.

W dniu 24.11.2021roku po dokładnym zapoznaniu się z filmami konkursowymi, komisja przyznała następujące punkty i miejsca:

1.Mikołaj Kozłowski – 1-23 Hufiec Pracy Polkowice – 10pkt.


2. Alicja Olejniczak – 1-38 Hufiec Pracy Nowa Ruda – 9 pkt.


3. Wiktoria Szatkowska – 1-30 Hufiec Pracy Wałbrzych – 8 pkt.

ze względu na wysoki poziom prezentowanych filmów, komisja konkursowa przyznała także 4 wyróżnienia:  

1. Martyna Olszowska, Wiktoria Komisarz – OSiW OHP Ząbkowice Śląskie

2. Oliwia Bondarewicz - OSiW OHP Mysłakowice

3. Oliwia Zaremba – 1-21 Hufiec Pracy Jawor

4. Alicja Jędrychowska, Magdalena Wal – OSiW OHP Ząbkowice Śląskie

Pozostali uczestnicy konkursu:

Dobrosława Śliwowska – 1-2 Hufiec Pracy w Górze

Wiktoria Goczewska - 1-63 Hufiec Pracy Strzelin

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Tekst i zdjęcia: Karina Uściło, wychowawca 1-2 HP w Górze.

Zdjęcie nr 1, 2, 3 – Komisja konkursowa podczas oceny nagrań.

 

 

252021-g2
252021-g2
25112021-g1
25112021-g1
25112021-g3
25112021-g3