• Page contrast

W listopadzie we Włocławku odbył się cykl spotkań z młodzieżą pod nazwą  „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”.

W zajęciach tych wzięła udział młodzież Hufca Pracy we Włocławku, absolwenci jak i młodzież z Zespołu Szkół nr IV we Włocławku, wkraczająca w nieodległej przyszłości na rynek pracy. Podczas spotkań omówione zostały formy prowadzenia działalności gospodarczej, procedura rejestracji działalności gospodarczej oraz zasady tworzenia biznes planu. Duże zainteresowanie wśród młodzieży wzbudził temat pozyskiwania środków na otworzenie własnej działalności gospodarczej z funduszy UE jak i z dotacji otrzymywanych z Powiatowego Urzędu Pracy. Na zakończenie każdego cyklu spotkań młodzież mogła wykorzystać zdobytą wiedzę w grze symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”.

Jest to planszowa gra ekonomiczna opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyjne, szkoleniowe lub integracyjne, służące do pracy z grupą. Gra jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. Nawiązuje ona do działalności produkcyjnej i handlowej rzemieślników z tkackiego ośrodka w Andrychowie z XVIII wieku.

Podczas spotkań z doradcą zawodowym młodzież kształtowała swoje postawy przedsiębiorcze, rozwinęła kreatywność, innowacyjność w działaniu oraz chęć podejmowania

abc2
abc2