• Page contrast

16 listopada w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu odbyła się konferencja pt: „Współpraca doradcy zawodowego z instytucjami wspierającymi rynek pracy”. Konferencję zorganizował Starosta Grudziądzki w partnerstwie z Pomorską Strefą Ekonomiczną Gdańsku oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Jej uczestnikami byli doradcy zawodowi szkół podstawowych z terenu powiatu grudziądzkiego.

W części prezentacyjnej, jako przedstawiciel instytucji rynku pracy, jaką jest Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, wystąpiła Komendant KP KW w Toruniu Pani Małgorzata Taranowicz oraz pośrednik pracy MCK w Grudziądzu Pani Elżbieta Olejnik. Temat wystąpienia – „Formy i zakres współpracy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP ze szkołami podstawowymi”.

Pozostali prelegenci to:

1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, z tematem wystąpienia „Rola i znaczenie doradcy zawodowego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej”,

2. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gdańsku, z zagadnieniem „Oferta Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zakresie wsparcia szkolnictwa branżowego”,

3. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, z tematem „Wybór zawodu w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy – Powiatowy Urząd Pracy”,

4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie, z prezentacją „Formy współpracy szkół zawodowych z pracodawcami”.

Podczas konferencji każdy z uczestników przedstawił zakres wsparcia i wzajemne oczekiwania. Padły również propozycje konkretnych form współpracy na linii pracodawca - szkoła- instytucje rynku pracy.

W podsumowaniu merytorycznej dyskusji wszyscy wyrazili zgodną potrzebę kontynuacji takich spotkań.

Konferencja_1
Konferencja_1
Konferencja_2
Konferencja_2
Konferencja_3
Konferencja_3
Konferencja_4
Konferencja_4