• Page contrast

W związku z zaplanowanymi na 2021 rok zadaniami w ramach usług rozwoju zawodowego, doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Legnicy przeprowadzili w dniach 17-18.11.2021 w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP  szkolenie z zakresu „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” dla młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Legnicy. Głównym celem zajęć było motywowanie młodzieży do pogłębiania wiedzy ekonomicznej oraz zdobycie i utrwalanie wiedzy z zakresu procedur zakładania własnej działalności gospodarczej oraz podstaw jej funkcjonowania, prowadzących do kształtowania postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży. Szkolenie rozpoczęło się od przypomnienia i utrwalenia podstawowych zasad otwierania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Młodzież zapoznała się z podstawową terminologią oraz korzyściami płynącymi z tej formy samozatrudnienia. Między uczestnikami spotkania rozegrała się ciekawa dyskusja dotycząca różnic między pracą na etacie u kogoś  a prowadzeniem własnej firmy. Młodzież samodzielnie wskazywała plusy i minusy oraz dzieliła się z doradcami zawodowymi swoimi obawami związanymi z założeniem własnego biznesu. W trakcie szkolenia zaprezentowano uczestnikom zajęć film pt „Pierwszy biznes” w którym to przedstawiono różne formy i rodzaje działalności gospodarczej oraz poszczególne etapy od samego pomysłu na własny biznes, przez analizę lokalnego rynku konkurencji, po szczegółowy biznesplan oraz wymogi i procedury formalne nieodzownie związane z rejestracją planowanej działalności gospodarczej. Przedstawiono również różne sposoby finansowe i pozyskiwania środków na otwarcie własnej firmy ze szczególnym uwzględnieniem bezzwrotnej (po spełnieniu określonych warunków) dotacji w postaci jednorazowych środków pieniężnych z Powiatowego Urzędu Pracy na rozkręcenie własnego biznesu. Młodzież dowiedziała się jakie trzeba spełnić warunki i jak wypełnić prawidłowo wniosek aby dostać dofinansowanie oraz na jakie kwoty i formy wsparcia może liczyć. Wartością dodaną szkolenia było utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej autoprezentacji oraz doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, a także nabycie i doskonalenie umiejętności pracy w zespole. Ponadto uczestnicy szkolenia biorąc czynny udział w dyskusji mieli możliwość przećwiczyć swoje umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi  i skonfrontować posiadaną wcześniej wiedze na temat zagadnień związanych    z przedsiębiorczością.Przedsiębiorczość jest bezspornie identyfikatorem gospodarczym i wymaganym elementem rozwoju ekonomicznego danego kraju dlatego tez w trakcie całego szkolenia doradcy zawodowi pragnęli rozbudzić i wzmocnić postawy oraz zachowania przedsiębiorcze wśród młodzieży oraz zainspirować ich do działań kreatywnych. Podsumowując szkolenie można stwierdzić że motywacja do działania, umiejętność podejmowania szybkich decyzji   i innowacyjne pomysły to cechy człowieka aktywnego i przedsiębiorczego. Prowadzenie działalności oraz wszelkie działania przedsiębiorcze to nie tylko funkcjonowanie na rynku, ale również gromadzenie i zarządzanie zasobami. Ważne jest opracowanie planu działania na podstawie poznania szans, zagrożeń oraz możliwości rozwojowych.

Autor:  Joanna Wit doradca zawodowy MCIZ Legnica

Zdjęcia: Małgorzata Młotek pośrednik pracy MBP Legnica

- uczestnicy zajęć z przedsiębiorczości

18112021-l1
18112021-l1
18112021-l2
18112021-l2
18112021-l3
18112021-l3