• Page contrast

W dniu 17.11.2021 r., w MCK OHP w Mysłakowicach , doradca zawodowy i pośrednik pracy spotkali się z absolwentami OHP. Utrzymanie kontaktów z absolwentami  pozwala na monitorowanie ich działalności w sferze edukacyjno- zawodowej i pomoc w wejściu na rynek pracy.

Spotkanie pozwoliło zweryfikować dotychczasowe plany i osiągnięcia absolwentów. Omówiono kwestie planowania kariery i własnego rozwoju zawodowego poprzez podnoszenie kwalifikacji jako sposobu na utrzymanie pracy i awans. Pierwsze doświadczenia zawodowe  ujawniły potrzeby i  kierunki dalszego rozwoju.  Omówiono sposoby poruszania się po rynku pracy w wymiarze lokalnym , ogólnokrajowym i europejskim. Przedstawiono rodzaje i sposoby korzystania z aplikacji ułatwiających dotarcie do ofert pracy oraz zasady aplikowania i efektywnego pisania listu motywacyjnego.Absolwenci otrzymali również niezbędne informacje o możliwościach zakładania własnej działalności gospodarczej i rozliczania się z organami finansowymi. Oczywiście fundamentalną  kwestią przy zakładaniu działalności gospodarczej  są umiejętności jakie posiadamy, doświadczenie zawodowe i źródła finansowania przedsięwzięć gospodarczych.  Odpowiadając na te potrzeby, pracownicy MCK OHP, przedstawili sposoby podnoszenia kompetencji  zawodowych i warunki umożliwiające uzyskanie dofinansowania nowej działalności gospodarczej. Oprócz kwestii merytorycznych wspólnie spędzone chwile były okazją do wielu wspomnień, spotkań z pracownikami i przyjaciółmi .

Na zdjęciu: absolwent OSiW w  Mysłakowicach z pracownikami MCK OHP

Tekst: Lucjan Danielewicz – pośrednik pracy

Zdjęcie: Katarzyna Szatanik-Wontorczyk – doradca zawodowy