• Page contrast

Tegorocznym hasłem trwającego w dniach 8 – 14 listopada Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości był „Biznes jutra”. Jak co roku w jego realizację aktywnie włączyło bydgoskie CEiPM realizując przedsięwzięcia dla młodzieży rozważającej uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

W Szkole Branżowej I Stopnia „Wektor” odbyły się zajęcia grupowe dla uczestników HP 2-2 pod nazwą „Droga do sukcesu”. Spotkanie przygotowane i prowadzone przez doradczynię zawodową i pośredniczkę pracy skierowane było na przedsiębiorczość w działaniu, a przede wszystkim wykształcenie umiejętności określenia własnych predyspozycji zawodowych z zakresie przedsiębiorczości. Młodzież poznała kluczowe kompetencje wykorzystywane w samozatrudnieniu oraz sposoby ich nabycia i rozwijania. Dodatkowo przedstawione zostały branże, w których przewidywany jest w najbliższym czasie szczególny progres.

Kolejną inicjatywą był dyżur doradczy pod hasłem „Wyznaczaj cele – pracuj skutecznie”, podczas którego w ramach indywidualnych konsultacji online można było uzyskać informacje w zakresie poprawnego planowania i efektywnej organizacji pracy.

Również w ramach ŚTP odbyło się spotkanie dla młodzieży klas trzecich w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Specjalista ds. programów oraz pośrednik pracy przeprowadziły zajęcia pn. „Europejskie mobilności”. Podczas lekcji zostały omówione kwestie bezpiecznych wyjazdów, możliwości skorzystania z sieci EURES, jak stworzyć dokumenty EUROPASS, w jaki sposób szukać pracy za granicą, na jakie rzeczy zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe. W trakcie zajęć została przedstawiona oferta OHP. Możliwości korzystania z MBP, usług doradców zawodowych, młodzież została poinformowana o proponowanych zajęciach i szkoleniach, a wszystko to by być przedsiębiorczym na co dzień i przy podejmowaniu decyzji w przyszłości.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to coroczna inicjatywa w której z wielką przyjemnością bydgoskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży bierze udział edukując młodzież, która jest zainteresowana rozwijaniem swoich umiejętności bycia przedsiębiorczym.

Zajęcia _Europejskie Mobilności_ w VIII LO w Bydgoszczy
Zajęcia _Europejskie Mobilności_ w VIII LO w Bydgoszczy