• Page contrast

Dnia 3 listopada w bydgoskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży odbyło się spotkanie dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia „Wektor” przygotowujące do wejścia na rynek pracy.

Zajęcia składały się z dwóch bloków tematycznych. Doradcy zawodowi pod hasłem „Nie bądź offline – nowoczesna komunikacja” prezentowali zasady skutecznego komunikowania z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii. Zwrócili uwagę na właściwe przygotowanie otoczenia przy komunikacji wizualnej oraz prawidłowe prowadzenie korespondencji mailowej.

Pośrednik pracy w ramach części zajęć zatytułowanych „ON to work” zwróciła uwagę na znaczenie komunikacji w procesie rekrutacji oraz wskazała sposoby na znalezienie dodatkowego zatrudnienia oraz zdobycie perspektywicznych kwalifikacji zawodowych. Podsumowaniem spotkania był konkurs wiedzy o OHP, przeprowadzony z wykorzystaniem platformy kahoot.it.

Tematy poruszone podczas spotkania będą w przyszłości szerzej omówione podczas grupowych zajęć przygotowujących młodzież do samodzielnego poruszania się po rynku pracy po skończeniu nauki.

komun4
komun4
komun1
komun1
komun2
komun2