• Page contrast
W dniu 12 października w Toruniu odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów młodzieży działających w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych Wojewódzkiej Komendy OHP.
 
Spotkanie rozpoczęło się od zajęć integracyjnych, dzięki którym uczestnicy nie tylko poznali się lepiej, ale także dostrzegli, kto spośród nich posiada kompetencje lidera.
W kolejnej części spotkania, każda jednostka przedstawiła swoje propozycje podejmowanych inicjatyw, które w tym roku skierowane będą na pomoc osobom będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
 
Z grona delegatów, w drodze tajnego głosowania wybrano skład Wojewódzkiej Rady Młodzieży. Przewodniczącym został Kamil Przedpełski z Hufca Pracy we Włocławku zastępcą Rita Szukalska z Hufca Pracy w Inowrocławiu, natomiast sekretarzem Julia Bączek z Hufca Pracy w Bydgoszczy. Funkcję opiekuna Wojewódzkiej Rady Młodzieży objął wychowawca Hufca Pracy we Włocławku Paulina Krupińska. Po zakończonym głosowaniu młodzież wraz z kadrą pedagogiczną uczestniczyła w warsztatach tworzenia "lasu w słoiku”, podczas których wykonali unikalne kompozycje roślinne.
 
Spotkanie Wojewódzkiej Rady Młodzieży OHP zakończyła Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz. Podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że Wojewódzka Rada Młodzieży jest liderem przedsiębiorczości, kreatywności i twórczych inicjatyw w ruchu samorządowym OHP, oferując jednocześnie wsparcie młodzieży w realizacji pomysłów i inicjatyw samorządowych.
 
Po podsumowaniu młodzież wraz z wychowawcami wróciła do domu. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za wspólne spotkanie.
 
WRM1
WRM1
WRM2
WRM2
WRM3
WRM3
WRM4
WRM4
WRM5
WRM5
WRM6
WRM6
WRM9
WRM9
WRM10
WRM10
WRM11
WRM11