• Page contrast

Projekt Solidarności złożony ze strony WK OHP w imieniu młodzieży pt. Kapsuła czasu (2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036286) znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu Europejski Korpus Solidarności.

Grupa inicjatywna 5 pełnoletnich uczestników Hufca Pracy we Włocławku na jesieni 2021 rozpocznie działania projektowe, które mają na celu pokazać ich miasto oczami jego mieszkańców. W ramach projektu powstanie mini-przewodnik czy quiz on-line o Włocałwku, a młodzi artyści zostaną zaproszeni do zaprojektowania kalendarza na rok 2022r. W działania projektowe włączy się również kilka lokalnych organizacji, z którym współpracuje 2-5 HP we Włocławku. Pełna lista beneficjentów jest dostępna tutaj .