• Page contrast

17 sierpnia 2021r.  w Starostwie Powiatowym  we Włocławku  odbyło się spotkanie Starosty włocławskiego Pana Romana Gołębiewskiego z  Komendantem 2-5 Hufca Pracy  we Włocławku Haliną Łukaszewską  oraz  Specjalistą ds. programów  CEiPM Sylwią Gadomską.

Podczas spotkania zaprezentowano  działalność jednostek Ochotniczych Hufców Pracy funkcjonujących na terenie  działania oraz  omówiono wsparcie  z jakiego korzysta młodzież będąca naszymi podopiecznymi.

Starosta Pan Roman Gołębiewski z zainteresowaniem  wysłuchał  informacji o działaniach wychowawczych i edukacyjnych połączonych z pracą  w zakresie rozwoju zawodowego i  skutecznego przygotowania  wejścia na rynek pracy  absolwentów OHP.

Efektem rozmów będzie  ułatwienie kontaktów OHP z instytucjami oświatowymi podległymi Starostwu Powiatowemu we Włocławku.