• Page contrast

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku razem z 2-5 Hufcem Pracy we Włocławku w dniu 12.08.2021 r. zorganizowało spotkanie z uczestnikami Hufca Pracy, podczas którego toczyły się rozgrywki w grę planszową „Chłopska Szkoła Biznesu”.

Chłopska Szkoła Biznesu to planszowa gra ekonomiczna, została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyjne, szkoleniowe lub integracyjne, służące do pracy z grupą. Gra jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. Nawiązuje ona do działalności produkcyjnej i handlowej rzemieślników z tkackiego ośrodka w Andrychowie z XVIII wieku.

Podczas rozgrywek młodzież kształtowała swoje postawy przedsiębiorcze, rozwinęła kreatywność, innowacyjność w działaniu oraz chęć podejmowania ryzyka i inicjatyw rynkowych.