• Page contrast

11.08.2021 r w Domu Harcerza w Brodnicy odbyło się spotkanie w ramach prowadzonej rekrutacji do 2-1 Hufca Pracy w Brodnicy. Dzięki uprzejmości phm. Martyny Prusak - Zastępczyni Komendanta Hufca ZHP Brodnica mieliśmy okazję przedstawić ofertę usług Młodzieżowego Centrum Kariery oraz przekazać materiały dotyczące oferty brodnickiego 2-1 HP.

Uczestnicy hufca z dużym zaangażowaniem włączyli się w akcję promocyjną rozdając plakaty oraz ulotki młodzieży oraz harcerzom. Pośrednik pracy z doradcą zawodowym zachęcili harcerzy do podejmowania pracy, mając na uwadze, że jest to grupa młodych, odpowiedzialnych ludzi. Nasza oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem. Między młodzieżą półkolonii, harcerzami  i uczestnikami OHP nawiązała się nić porozumienia, co zaowocowało wspólnymi grami i zabawi na świeżym powietrzu.