• Page contrast

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy rozpoczęło realizację kursu prawa jazdy kat. B dla pięciu pełnoletnich uczestników Hufca Pracy. Szkolenia tego typu zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. W tym roku również uczestnicy Hufca z niecierpliwością czekali na kolejną edycję.

Pierwszym etapem kursu były badania lekarskie, które pomyślnie przeszli wszyscy kandydaci. Kolejnym założenie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Były to czynności niezbędne do rozpoczęcia udziału w szkoleniu. Kurs obejmuje 60  godzin w tym: 30 zajęć teoretycznych przeprowadzonych w szkole jazdy oraz 30 zajęć praktycznych. Po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu wewnętrznego uczestnicy zostaną zgłoszeni na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Zajęcia teoretyczne rozpoczęły się od wprowadzenia uczestników w świat podstawowych informacji z kodeksu ruchu drogowego oraz zasad poruszania się na jezdni. Następnie instruktor poruszył zagadnienia dotyczące egzaminu, czyli jakie kryteria są oceniane i co należy zrobić, aby móc podejść do egzaminu. Oprócz tego, zostały zaakcentowane najczęstsze błędy popełniane przez kursantów podczas egzaminowania. Na koniec zajęć każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe w postaci książki oraz płyty, które pozwolą wzbogacać i systematyzować swoją wiedzę w czasie wolnym od zajęć.

Kurs prawa jazdy kat. B jest podniesieniem kwalifikacji i szansą na umocnienie swojej pozycji na rynku pracy po zakończonej edukacji. Ponadto stanowi możliwość uzyskania większej samodzielności i mobilności.

Rekrutacja na kurs prawa jazdy
Rekrutacja na kurs prawa jazdy
Zajęcia teoretyczne na kursie prawa jazdy_1
Zajęcia teoretyczne na kursie prawa jazdy_1
Zajęcia teoretyczne na kursie prawa jazdy_2
Zajęcia teoretyczne na kursie prawa jazdy_2
Uczestniczka w trakcie zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy kat. B
Uczestniczka w trakcie zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy kat. B