• Page contrast

W dniu 3 sierpnia 2021r. odbyło się spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu pomiędzy przedstawicielami Urzędu Pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy.

Udział w spotkaniu wzięli Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu Przemysław Stefański, Zastępca Dyrektora Monika Berkowska, Komendant Hufca Pracy w Inowrocławiu Ilona Gołębiewska, Doradca Zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Inowrocławiu Monika Staśkowiak. Przedsięwzięcie dotyczyło omówienia współpracy między instytucjami na rzecz osób w wieku 15-25 lat, uczących się lub poszukujących zatrudnienia.

W podsumowaniu spotkania przedstawiono propozycje na temat poradnictwa zawodowego, organizowania giełd, targów oraz szkoleń i ofert pracy.