W Młodzieżowym Centrum Kariery w Kolnie przeprowadzane są indywidualne informacje zawodowe, których celem jest stworzenie możliwości do pogłębionej refleksji nad stosowanymi przez siebie dotychczasowymi sposobami szukania pracy, możliwościami zaistnienia na nim, zapoznanie uczestników ze źródłami informacji o rynku pracy W trakcie zajęć indywidualnych uczestnicy samodzielnie wyszukują ofert pracy, które analizują pod kątem swoich umiejętności i predyspozycji zawodowych, a także redagują własne ogłoszenia o poszukiwaniu określonej pracy.

Doradca zawodowy podczas spotkań podkreśla, że osoby młode, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową mają największe trudności ze znalezieniem pracy. Dlatego tym ważniejsze staje się rozsądne planowanie kariery zawodowej oraz działania wspierające zatrudnienie młodych.

Autor tekstu: Katarzyna Polkowska-Wilczewska – doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Kolnie
Zdjęcie: Monika Szymańska – pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Kolnie