9 lipca 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Wsparcia Uczestników Ochotniczych Hufców Pracy w Łomży, którym wzięli udział pracownicy pionu kształcenia i wychowania oraz rozwoju zawodowego. Spotkanie rozpoczęło się podsumowaniem działań podjętych w kierunku młodzieży OHP w roku szkolnym 2020/21 oraz omówiono dotychczasową rekrutację na nowy rok szkolny 2021/22.

W dalszej kolejności zreferowano przedsięwzięcia promocyjno-rekrutacyjne na rzecz nowych uczestników OHP oraz omówiono harmonogram działań promocyjnych na najbliższy czas. Podczas posiedzenia nastąpiła analiza dostępności miejsc odbywania nauki zawodu u poszczególnych pracodawców, jak również poruszono tematykę poszukiwania nowych zakładów pracy w branży budowlanej, magazynier-logistyk, cukiernik, fryzjer oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Autor tekstu: Anna Dziemiańczuk – Komendant Hufca Pracy w Łomży
Zdjęcie: Alicja Czech – doradca zawodowy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży