W Hufcu Pracy w Suwałkach trwa rekrutacja młodzieży do szkoły branżowej I stopnia. Wychowawcy przeprowadzili rozmowy z pracownikami socjalnymi MOPR, dyrektorami i pedagogami szkół podstawowych oraz z księżmi w suwalskich parafiach. Takie działania miały na celu zachęcenie młodzieży do podjęcia kształcenia w suwalskiej jednostce oraz w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. We wspomnianych instytucjach wychowawcy pozostawili foldery promujące kierunki kształcenia. Kadra suwalskiego hufca ma nadzieję, że wspomniane instytucje chętnie wesprą w pozyskaniu kandydatów do OHP. Doświadczenia minionych lat pokazują, że takie działania przynosiły oczekiwane efekty.

Autor tekstu: Robert Maciejewski – starszy wychowawca Hufca Pracy w Suwałkach
Zdjęcie: Anna Maziewska – specjalista do spraw programów CEiPM w Suwałkach